MISIR GLÜTENİ

Mısır glüteni, tane mısırın yaş işlenmesi sonucu elde edilen bir ürün olup; ruminant hayvanlar için yüksek düzeyde protein içeren bir yem hammaddesidir. Bunun yanı sıra yüksek derecede mide koruyucu protein içerir. Bu nedenle, mısır glüteni yüksek verimli süt sığırlarının rasyonlarında ve besi sığırı rasyonlarında oldukça iyi değerlendirilmektedir.